Een schurende kerstfilm

“Tijd voor een leuke kerstfilm”, dacht ik op een saaie donkere, maar gelukkige kerstmiddag. Ik vond een gezellige familiefilm: Brammetje Baas. Een film over een jongetje van 6 jaar dat eindelijk naar groep 3 mag! En het dan lastig vindt om zich te voegen naar de wensen van de meester. Dat leek me een grappige, ontspannende film om mijn kinderen naar te laten kijken. Want ik verwachtte herkenning aangezien zij allen op basisschoolleeftijd zijn.

Brammetje Baas

De intro van de film was creatief. Met veel grappige elementen werd er ingespeeld op de fantasie van kinderen. Daardoor bleef ik hangen en heb ik uiteindelijk de hele film uitgekeken!

We werden meegenomen in de leefwereld van een gelukkige Brammetje. In zijn fantasie, interesses, vele ideeën en onhandigheden. Hierbij viel het mijn kinderen op dat zijn moeder helemaal nooit boos werd, ongeacht wat er nu weer stuk ging.

Grappig maar beladen

De schoolervaringen van Brammetje waren voor mijn kinderen tenenkrommend om te zien. Ze konden zich zó inleven in de levendigheid van Brammetje! Toen Brammetje iets deed wat zijn meester niet goed vond, moest hij voor straf alleen op de gang zitten. En nog erger was het moment waarop hij bij de kleuters werd afgeleverd. Bij een juf die hem gelukkig wel begreep. De worsteling van de ouders was ook voor de kinderen duidelijk voelbaar.

Kortom: een film met veel grappige elementen. Met veel herkenning en daardoor emotie en spanning.

Ruimte voor zelfmanagement

Het meest bijzondere moment was het moment waarop mijn zoontje Niels (ook groep 3) aangaf dat Brammetje eigenlijk ook drie plaatjes op zijn tafeltje zou moeten krijgen.

Niels is geen Brammetje, maar hij herkende wel een aantal dingen. Hij heeft ook de ruimte en wat tijd nodig om af en toe even wat voor zichzelf te doen. Zodat hij de boel de boel kan laten en zich daarna weer kan concentreren. Wanneer hij die ruimte niet krijgt, wordt hij boos en doet hij lekker niks. In zo’n geval kan hij opzettelijk een toets verstieren. Ik vond het mooi dat Niels hieraan moest denken.

De optimale ontwikkelomgeving

Naar aanleiding van onze gesprekken met de juf over hoe we tot de optimale ontwikkelomgeving voor Niels kunnen komen, bedacht zij het werken met 3 plaatjes. Uitgangspunt was om aan te sluiten bij de behoefte van Niels voor wat meer ruimte voor zijn ‘zelfmanagement’. Ons idee was dat wanneer hij zelf het gevoel heeft wat meer de touwtjes in handen te hebben, dat hij zich dan prettiger voelt waardoor hij meer open staat om zich te ontwikkelen.

Gelukkige leerlingen zelf in de regiezelfregie met een kleine aanpassing

Zijn juf plakte drie plaatjes op de tafel. Daarmee startte zij  in de Sinterklaastijd. Een onrustige tijd voor Niels. Hij werd gelukkiger van Sinterklaas en de Pieten dan van zijn lesprogramma. Niels mocht zijn plaatjes kiezen en kwam verrassend genoeg op Pietenplaatjes. Vanaf die tijd had hij steeds drie Pieten op zijn tafel. Met Kerst werden dat drie kerstballen. Ieder plaatje stond voor vijf minuten zelf wat doen. Voor Niels betekende dat dat hij zich dan terugtrok in de leeshoek buiten de klas. Wanneer hij terugkwam streepte hij een plaatje af. Trots vertelde hij mij aan het eind van de dag dat hij dan soms lekker nog een keer ging lezen (en er twee achter elkaar afstreepte).

Geen toetszin

Op een andere avond vertelde hij dat hij een keer zo’n plaatje afkruiste voor de start van een toets. Hij lag op bed en ik had net zijn verhaaltje voorgelezen. Ik vroeg hem hoe het met de plaatjes ging. “Goed mama! We gingen een toets maken en toen streepte ik een Piet weg zodat ik lekker kon gaan lezen!”. Dit zei hij met een hele ondeugende twinkeling in zijn ogen. Ik vroeg waarom hij dat had gedaan. Niels vertelde dat hij geen zin in die toets had en even rust wilde. In mijn hoofd zag ik de juf voor me met allemaal kinderen die doodleuk weglopen voor een toets. Ik vroeg mij af: “Kan dit de bedoeling zijn?”

Terug naar de bedoeling

Tegelijkertijd herinnerde ik me dat juf vertelde dat hij een aantal toetsen gesaboteerd had. Zij had dan met een nukkige Niels vandoen. Zij moest wachten tot hij aanspreekbaar was om vervolgens op een later moment toch samen naar die toets te kijken. Ik slikte mijn reprimande in en vroeg Niels wat hij nu met die toets ging doen. “Ik heb met juf afgesproken dat ik die toets na pakjesavond doe”.

Pluim voor groei

Terugkijkend een prachtige stap voor Niels (juf en ouders) binnen de ontwikkeling die we samen willen doorgaan. Niels was zelf in de lead. Hierdoor bleef nukkig gedrag uit (dat zijn ontwikkeling duidelijk in de weg staat) en verspilde zowel hij als zijn juf geen tijd aan ‘gedoe’. Hij kreeg hiernaast de positieve ervaring van het maken van een toets als je er zelf voor kiest, met succesvol resultaat tot gevolg. En de plaatjes herinnerden hem er steeds aan dat juf en papa en mama hem begrijpen en willen helpen bij zijn worsteling in het vinden van zichzelf ten opzichte van zijn omgeving. Dat levert een gelukkige Niels op!

Naar aanleiding van zijn eigen ervaring gunde Niels Brammetje ook zijn stukje eigen ruimte; een stukje zelfregie. Een stukje eigen verantwoordelijkheid.

Vakman

Voor mij is dit voorbeeld exemplarisch voor een echte vakman! Vakvrouw in dit geval! Juf neemt binnen de mogelijkheden die er zijn, de tijd om Niels te zien en te begrijpen. Om contact te maken en te houden. Iets dat ieder kind hard nodig heeft om tot ontwikkeling te komen.

Ik zie echter ook de strijd om hier de tijd voor te nemen. Er zitten zoveel kinderen in de klas. Allemaal met een eigen gebruiksaanwijzing en met een andere omgeving. Het ene kind heeft ouders die er bovenop zitten, het andere kind niet. En de waardering daarvan mag je voor jezelf invullen.

Aansluiten bij en bijdragen aan

Wat hier gebeurde is dat juf, met behulp van ons als ouders, aansloot bij wie Niels is. Dit vroeg om een flinke investering op korte termijn. Echter is de waarde die dit voor Niels zijn ontwikkeling oplevert op de langere termijn een stuk groter. Met behulp van een begripvolle omgeving leert Niels zichzelf kennen. En doordat we dit leerproces als partners oppakken, vindt deze ontwikkeling niet alleen op school, maar zeker ook daarbuiten plaats.

Geen ouderbetrokkenheid maar gelijkwaardig partnerschap Pedagogische driehoek en resultaten

De ideale situatie is wanneer een leerkracht ouderbetrokkenheid kan gebruiken en ontwikkelen zonder daarbij de strijd om middelen, tijd en werkdruk te ervaren. Dan neemt het werkplezier toe. De gelukkige leerkracht handelt vanuit passie en heeft daardoor daadwerkelijk impact op de ontwikkeling van zijn of haar leerlingen.

Vier stappen om tot gelijkwaardig partnerschap te komen

  1. Wie ben je? Wat maakt jou gelukkig? Deze vragen staan centraal voor zowel de leerkracht als voor ouders en kind. En zijn van groot belang om naar elkaar uit te spreken.
  2. Gezamenlijke bedoeling: dit geeft de focus.
  3. Ruimte maken door keuzes te maken vanuit de focus; prioriteiten worden helder.
  4. Samen in gesprek blijven en aan de slag. Vind elkaar voordat echte problemen zich voordoen.

Vier logische stappen. Waar we echter vanuit ‘de waan van de dag’ wel vaak aan voorbij gaan. Op onze school zijn de tien-minuten gesprekken omgevormd tot omgekeerde tien-minuten gesprekken. Deze worden vanuit een format doorlopen, met een kookwekker ernaast. Het is hard werken om daar serieus iets wezenlijks van het kind, de ouders en de leerkracht in terug te laten komen. De tussendoor check-ups, complimenten en signalen blijken in ons geval veel meer van betekenis.

Bestuurders en leidinggevenden

Uit Anders Vasthouden van W Hart. Belangrijke elementen van intrinsieke motivatie (Pink)

Bestuurders en leidinggevenden helpen hun medewerkers door de gezamenlijke opgave; de bedoeling, leidend te maken voor denken, handelen en communicatie. Hierdoor ontstaat ruimte en een duidelijke richting waardoor zowel de professional, ouder als kind bewuste keuzes kunnen maken. Zij mogen en kunnen zich verantwoorden vanuit hun leefwereld; de praktijk. En niet enkel ten opzichte van afspraken, procedures, resultaten, etc. Vanuit meer zelfvertrouwen vergroten medewerkers hun vakmanschap, autonomie en eigenaarschap. Zo komen zij vanuit passie tot impact en continue persoonlijke ontwikkeling.

De gezamenlijke opgave kan op diverse manieren leidend worden gemaakt door:

  1. koers en jaarplannen op te stellen en verwoorden vanuit de leefwereld/de praktijk;
  2. verantwoording in te richten en vragen te stellen vanuit de leefwereld; dat wat je voor de leerling of medewerker wilt betekenen. Hiervoor kun je bijvoorbeeld gebruik maken van de gratis te downloaden Praatkaartjes;
  3. ruimte voor ontwikkeling te creëren, o.a. door de 6V-methodiek;
  4. samenwerking vorm te geven door de eerdergenoemde stappen te doorlopen.

Waar het voor ons om draait

Mijn man en ik hebben een aardig beeld bij wat wij belangrijk vinden voor onze kinderen. Wanneer we zien dat zij niet goed in hun vel zitten (dalende resultaten, geen schitterende ogen meer, spanning, etc.), gaan we ‘aan’. Dan staan we stil bij onze bedoeling, de context en het kind zelf. We hebben geleerd om niet te lang te wachten en tot actie over te gaan. Vanuit gelijkwaardig partnerschap in ontwikkeling. Waarbij wij de expert zijn als het om het kennen van ons kind gaat. En waarbij de leerkrachten de experts zijn als het om ontwikkeling gaat.

Ik denk aan de eerdere onderzoeken die Peter de Vries aanhaalt in ‘Ouderbetrokkenheid voor elkaar’. En kan volmondig beamen: onze ervaring is dat dit inderdaad een direct resultaat geeft op het welbevinden van de gelukkige kinderen, op hun talentontwikkeling en resultaten!

Download het gratis strategisch jaarplan format

Download hier gratis het format strategisch jaarplan A3 of doe de Quickscan Waar ’t om draait om te zien hoever jij al bent! Staan jouw medewerkers, leerlingen, ouders en studenten echt aan?

Klein stukje Brammetje Baas

Waar ’t om draait

Doen waar je goed in bent en continu blijven ontwikkelen met impact!
Advies, begeleiding en workshops: organisatieontwikkeling en het nieuwe werken.  Missie, passie én visie leidend waardoor medewerkers, leerlingen en studenten aanstaan! We halen uit ons onderwijs wat erin zit!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *