Invloed op werkdruk 

Werkdruk is een veel genoemde term binnen onderwijs. De betekenis die leerkrachten en docenten aan dit begrip geven, loopt behoorlijk uiteen. Zo ervaart mijn zusje, leerkracht in het SBO, wel werkdruk, maar lijkt zij niet onder ‘invloed’ te zijn.

“Op mijn vrije dagen ben ik bezig met mails beantwoorden, dingen van leerlingen te rapporteren en ben ik bezig met mijn meso taken. Ik zit in de commissie Gezonde school en ik ben de sportcommissaris. Daaraan ben ik enorm veel uren kwijt. Overleg, onder andere schaatsen met de leerlingen, terugkomen voor afspraken, rapportgesprekken, informatieavonden, studiedagen op vrije dagen, etc.”

In tegenstelling tot mijn lieve moeder. Zij is noodgedwongen vervroegd met pensioen gegaan. De werkdruk zoals zij die ervoer, had negatieve gevolgen voor haar gezondheid. Zij had zo hard gewerkt om te kunnen doen wat haar leerlingen nodig hadden! En wilde hierbij zoveel mogelijk trouw blijven aan het systeem.

Waar zit dit verschil in werkdruk beleving?

Wanneer ik met leerkrachten, docenten of leidinggevenden praat over werkdruk, merk ik dat zij hier op veel verschillende wijzen mee omgaan. Ik vraag mij af waar dit mee te maken heeft?

 • Met de leeftijd van de leerlingen/studenten?
 • Met de samenwerking binnen je team?
 • Met het vertrouwen dat je vanuit je leidinggevende krijgt?
 • Of misschien zelfs wel met hoe je zelf ben groot geworden?

Ratio en gevoel

De passie voor het vak zie ik bij zowel mijn moeder als zusje. Ook privé praten zij met liefde en plezier over hun vak. Ik merkte echter dat mijn moeder steeds meer regeldruk ervoer. Vanuit haar loyaliteit aan afspraken en regels, probeerde zij alles op te pakken, te verantwoorden en te registreren. Tot het niet meer ging. Zij kwam in de spagaat tussen ‘doen wat hoort’ en ‘doen wat helpt’.

Mijn zusje maakt onbewust, gevoelsmatig keuzes. Mogelijk biedt het sbo daar ook meer ruimte voor. Wanneer nodig, bespreekt zij een onderwerp in de klas omdat zij ziet dat haar leerlingen ergens mee zitten. Ik zie haar ook een persoonlijke groei doormaken. En dat brengt mij bij de cirkel van invloed van Covey. Mijn zusje verschuift haar aandacht steeds meer van de kring van betrokkenheid, naar de kring van invloed. 

Cirkel van betrokkenheid trekt energie

Mijn moeder is veel energie kwijtgeraakt doordat zij streed tegen factoren die in haar cirkel van betrokkenheid lagen:

 • het rugzakjesbeleid dat veranderde;
 • de veranderde aansturing binnen haar scholenstichting;
 • het bijhouden van uren t.b.v. de normjaartaak.

Elementen dus die van buitenaf werden opgelegd. Die wel vielen binnen haar cirkel van betrokkenheid, maar niet binnen haar cirkel van invloed.

Hier zaten vooral de vragen:

 • hoe wil je je daartoe verhouden?
 • wat vind jij, waar ga je voor staan?
 • wat is jóuw bedoeling?
 • wanneer ben jij tevreden met jouw impact in jouw klas?

Cirkel van invloed vergroot energieWat is jouw bedoeling?

Mijn zusje heeft ook veel werk op haar bord. Het lukt haar echter om meer te kijken naar hoe zij daar mee om kan gaan. Zij lijkt zich de volgende vragen te stellen:

 • is het in het belang van de leerlingen?
 • kan ik hier wat mee?
 • als dit niet zo is, hoe wil ik hiermee omgaan?
 • vanuit welke houding, gedachten en gedrag kan en wil ik hier dan invloed op hebben?
 • in hoeverre wil ik het mijn houding, gedachten en gedrag laten beïnvloeden?

Hierdoor heeft zij meer tijd om zich te verdiepen in de bedoeling van onderwijs, verbonden aan haar eigen drijfveren. Om vervolgens invloed uit te oefenen en haar eigenaarschap te vergroten. Ik ben trots op je zusje!

Invloed op een eerlijke ontwikkelkans

Ik had mijn moeder deze ontwikkeling ook zó gegund! Ze heeft op eigen kracht haar stappen gezet. Ondanks de spagaat begeleidde zij haar leerlingen optimaal omdat zij alles uit ze wilde halen. Zeker iets om trots op te zijn! Dit had ze langer volgehouden wanneer zij een eerlijkere kans had gehad. Door:

 • passende begeleiding;
 • erkenning van de huidige systeemfocus;
 • begrip voor de regeltrouw binnen onderwijs;
 • succesvolle voorbeelden;
 • het pragmatisch ontwikkelen van het besturen en werken vanuit de bedoeling. In plaats van beheersen en verantwoorden leidend te laten zijn.

Werkdruk

“Het is alleen ook een stuk hoe je ermee omgaat. Ik vind mijn werk belangrijk en ik ben daar ook graag mee bezig. Die vrije uren die ik er verplicht in moet steken, zijn zeker minder fijn.”

Een uitspraak van mijn zusje, die net zo goed van mijn moeder had kunnen zijn. En die ik vaak hoor in mijn gesprekken.

Bewuste keuzes maken

Hoe mooi kan onderwijs worden? Wanneer leerkrachten en docenten hun passie, energie en vakmanschap inzetten vanuit autonomie. Vanuit vertrouwen dat hun keuzes aansluiten en bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen en studenten?

Schitterende ogen in onderwijs De BVS praatcyclus

De BVS-praatcyclus heb ik de afgelopen jaren vanuit het gesprek met bestuurders, leidinggevenden en onderwijsmedewerkers ontwikkeld. Om hen de eerlijke ondersteuning te bieden om tot bewuste keuzes te komen. Waarbij hun passie overeind blijft. Omdat ik ga voor schitterende ogen bij medewerker, leerlingen en studenten!

De BVS-praatcyclus

Onder andere op de volgende thema’s begeleid ik het betekenisvolle gesprek. Om zo meer ruimte te creëren voor eigenaarschap, vakmanschap. Ter ondersteuning aan het doorlopen van de BVS-praatcyclus, zijn de Praatkaartjes (4 sets) ontworpen. Op basis van het gedachtegoed van o.a. Verdraaide Organisaties, Hattie, Sinek en Covey. Zodat je tot de juiste randvoorwaarden komt voor verdere ontwikkeling. Onder andere op de thema’s:

 1. Waar draait het om?;
 2. Persoonlijk leiderschap;
 3. Cultuur van verantwoordelijkheid;
 4. Dynamiek en kaders.

Klik op de afbeelding voor meer informatie over de BVS-praatcyclus.

 

Wil je alvast zelf aan de slag?

Download dan gratis de 4 sets Praatkaartjes!

 

Lees meer!

Op www.waartomdraait.nl vind je meerdere aansluitende artikelen in het kader van besturen en werken vanuit de bedoeling. Wil je hier eens over door praten? Of wil je weten hoe ik je kan begeleiden? Mail nklok@waartomdraait.nl of bel 06 10323868.

 

Waar ’t om draait

Doen waar je goed in bent en continu blijven ontwikkelen met impact!
Advies, begeleiding en workshops: ontwikkeling van mens, organisatie én onderwijs. Missie, passie én visie leidend met betrokken medewerkers, leerlingen en studenten tot gevolg! 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *