Met betrokken en enthousiaste medewerkers, leerlingen, studenten en omgeving

We verwachten steeds meer van ons onderwijs. Hierdoor vragen we meer van onze leerkrachten en docenten, op allerlei gebieden. De ondersteuning vanuit de organisatie en vanuit wet- en regelgeving beweegt niet snel genoeg mee. Met werkdruk tot gevolg.

Van werkdruk naar werkplezierWat het betekenisvolle gesprek in de weg zit

Gevolg is dat onze medewerkers klem komen te zitten tussen wat zij nodig vinden en wat er van hen verwacht wordt. Zij krijgen, voelen of nemen te weinig ruimte om passende professionele keuzes te maken. De hoge werkdruk in het onderwijs heeft de bekende gevolgen voor het werkplezier.

Vanuit de grote betrokkenheid bij onderwijs, werken de docenten en leerkrachten zo hard ze kunnen. Lijsten, rapportage en gesprekken/vergaderingen worden afgewerkt. Maar hoe komen ze weer tot díe ruimte die nodig is om te reflecteren? Om samen tot bewuste acties te komen. Die daadwerkelijk effect hebben op de ontwikkeling zoals we die vanuit onze visie beogen?

De BVS-praatcyclus om het systeemdenken en werkdruk te doorbreken

Werkplezier is afhankelijk van meerdere factoren. Het werken vanuit een gezamenlijke drive, vakmanschap en autonomie (D. Pink) vormen de kern van de BVS-praatcyclus. Door middel van deze cyclus neem je elkaar stap voor stap mee in het voeren van het betekenisvolle gesprek. Hierdoor kijk, denk en handel je samen op een andere manier naar de huidige en toekomstige onderwijsvragen. 

BVS-praatcyclusDe BVS-praatcyclus

BVS staat voor 4*B, Verbinding en Samen actie en reflectie praatcyclus. Door middel van deze cyclus verbind je gevoel aan ratio. Binnen de gesprekken kun je focussen op meerdere lagen. Op deze wijze doorleef je al doende het besturen, werken en organiseren vanuit de bedoeling. Hieronder licht ik de verschillende lagen verder toe.

Bedoeling

 • Waarom koos je voor het onderwijsvak?
 • Wat wil je de komende tijd bereiken?
 • Hoe ligt dat in lijn met waar jouw onderwijsorganisatie voor staat?
 • En welke ambities passen hier dan bij?

Je gaat met elkaar het gesprek aan. Hierbij blijf je weg van procedures, gewoonten, afspraken, e.d. De focus ligt op wat je vanuit de organisatieopdracht én je persoonlijke drijfveren wilt bereiken; de energiegevers.

Ter ondersteuning van deze specifieke focus kun je set 1 Praatkaartjes Waar het om draait gratis downloaden. De andere 3 sets volgen dan vanzelf.

Begrip

Door in combinatie met de Praatkaartjes gesprekstechnieken toe te passen, word je uitgedaagd om daadwerkelijk te horen wat de ander wil zeggen. Denk aan Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Je wordt uitgedaagd om verder te gaan dan de gebruikelijke gespreksstof. Nieuwsgierigheid wordt aangewakkerd. Zo ontstaat begrip voor elkaars standpunten. Dit geeft een voedingsbodem voor het voeren van het open gesprek, bijvoorbeeld over eigenaarschap en verantwoordelijkheid.

Betrokken

Begrip en het uitstellen van oordelen resulteren in betrokkenheid. Collega’s gaan naast elkaar staan en gaan samen het avontuur aan.

Tijdens een bordsessie die ik observeerde, keken de leerkrachten naar de behaalde toetsresultaten. Rekenen had extra aandacht. Er waren doelen gesteld. De successen verschilden nogal. Waar groep 5 een goed slag had gemaakt, bleken de resultaten van groep 6 over de meetperiode te dalen. Groep 7 en 8 waren stabiel en gemiddeld ten opzichte van de landelijke resultaten. Dit gezien hebbende, gingen de teamleden over op het volgende onderwerp.

De missie van deze school was: “het optimale bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen van 4 t/m 12 jaar”. Wanneer dit gesprek daaraan verbonden zou worden, dan hadden de teamleden de verdieping kunnen zoeken. Want wat betekent het resultaat van groep 6 voor de ontwikkeling van de leerlingen 4 t/m 12 jaar? En niet alleen voor de kinderen in groep 6. En wat betekent dit voor de andere teamleden? 

Het is van belang om aandacht te besteden aan het eigenaarschap. Om bewust te zijn dat je de juiste eigenaar bij een bepaalde vraag hebt en het eigenaarschap niet overneemt. Bij wie ligt de vraag echt? Die persoon kan op dat onderwerp voor successen zorgen!

Bewuste keuzes

De mindset van waaruit keuzes gemaakt worden is van groot belang.

 • Doe je wat moet omdat het nu eenmaal zo hoort? Omdat het nu eenmaal niet anders kan?
 • Of erken je je gevoel en wat bij een leerling of student ziet gebeuren?
 • Pak je dat op als onderwerp voor gesprek en verbetering?
 • Hoe kom je tot bewust keuzes?
 • Probeer je in control te blijven van allerlei gebeurtenissen en processen om je heen? Of werk je aan jouw kring van invloed (Covey)? Aan jouw gedrag en gedachten?
 • En hoe kun je deze focus vergroten?

Om het eigenaarschap verder uit te diepen, kunnen de Praatkaartjes persoonlijk leiderschap (set 2)verhelderend werken.

Verbinding

Door samen het gesprek te voeren over jullie Why (set 1), persoonlijk leiderschap (set 2), de cultuur van verantwoordelijkheid (set 3) en storytelling en dynamieken (set 4), groeit en verstevigt de verbinding. Tussen collega’s onderling, met partners in ontwikkeling en ook met de missie (bedoeling) van jullie onderwijsorganisatie. De verhalen die naar boven komen, bieden het houvast dat je nodig hebt om voor keuzes te staan.Verbinding

Samen actie

De verhalen bieden richting voor dat wat je samen wilt bereiken. Wanneer de 4 B’s doorlopen zijn, ga je vanuit een professionele cultuur samen over tot actie. Acties die ertoe doen. Omschreven en benoemd vanuit de leefwereld. Zo doorbreken jullie de dagelijkse gang van zaken en de huidige wijze waarop onderwijs vormgegeven wordt. Met een lagere werkdruk beleving tot gevolg!

Samen reflectie

 • Vanuit deze BVS-praatcyclus voer je deze betekenisvolle en richtinggevende gesprekken samen. Van RvT, bestuurder, leerkracht, ouder tot aan student of leerling.
 • Drijfveren, visie op ontwikkeling en onderwijs worden zichtbaar.
 • Je wordt (meer) aanspreekbaar en transparant waardoor de drempel lager wordt om mee te denken, vragen te stellen en feedback te geven.
 • Je staat vaker stil bij je successen en bij wat je ziet, hoort en wat je wilt bereiken.
 • Het eigenaarschap van meerdere partijen krijgt de ruimte om te groeien. Om benoemd en ondersteund te worden.
 • Werkplezier wordt een sleutelelement van goed onderwijs. Je komt tot innovatie en ontwikkeling mét en vanuit medewerkers, leerlingen, studenten en omgeving.
 • De focus ligt op vakmanschap. Met betrokkenheid, een professionele cultuur en meer werk- en ontwikkelplezier tot gevolg.

Wat kan deze BVS-praatcyclus voor jouw betekenen?

Je voert stap voor stap samen met je collega’s steeds vaker het betekenisvolle gesprek. Van daaruit groeien jullie naar onderwijs waarbij medewerkers, leerlingen en studenten aanstaan!

Wil je zelf alvast aan de slag? 4 sets Praatkaartjes Verdraaide Organisaties

Download dan grátis de 4 sets Praatkaartjes ter ondersteuning aan de beweging Nieuw Organiseren/Verdraaide Organisaties.

Lees meer!

Op www.waartomdraait.nl vind je meerdere aansluitende artikelen in het kader van besturen en werken vanuit de bedoeling. Vind je het leuk om hier eens over door te praten? Of wil je weten hoe ik je kan begeleiden? Mail nklok@waartomdraait.nl of bel 06 10323868.

 

 

Waar ’t om draait
Doen waar je goed in bent en continu blijven ontwikkelen met impact!
Advies, begeleiding en workshops: ontwikkeling van organisatie, mens én onderwijs!
Missie, passie én visie leidend waardoor medewerkers, leerlingen en studenten aanstaan!
We halen uit ons onderwijs wat erin zit!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *